Česká plynárenská a.s.

Superrychlý podzemní zásobník – Rožná

Lokalita

Podzemní zásobník není umístěn v prostorách bývalého uranového dolu. Společnost GSCeP, a.s. pouze využívá volné kapacity uranového dolu k přístupu k migmatickému masivu, ve kterém pak buduje samotný zásobník zemního plynu. Uranový důl v Rožné je v provozu více než 50 let. Za tu dobu vyrazili pracovníci dolu desítky kilometrů chodeb v různých hloubkách. Vzniklo tady doslova podzemní město sestávající z rozsáhlého labyrintu chodeb, vzájemně propojených až do hloubky 1200 metrů. Uran je možné nalézt v horninových poruchách, proto když při průzkumných ražbách horníci narazili na žulový masiv, tak změnili směr ražeb a masiv ponechali neporušený. GSCeP, a.s. pro svůj projekt potřebuje vyrazit skladovací prostor právě v tomto žulovém masivu. Kdyby společnost GSCeP, a.s. chtěla skladovat zemní plyn v chodbách uranového dolu, musela by vyřešit otázku kontaminaci plynu uranem a radonem a maximálně dosáhla parametrů sezónního zásobníku.

Etapy budování

V červenci 2012 byl superrychlý zásobník v Rožné v předrealizační fázi. K dispozici byly rozhodující informace z průzkumných prací, které byly zahájeny v roce 2010. Ve spolupráci se státním podnikem DIAMO, který provozuje uranový důl v Rožné a celou řadou odborných pracovišť, např. s Vysokou školu Báňskou v Ostravě, GEAM a Akademií věd, se v průběhu uplynulých dvou let shromáždilo velké množství informací, jejichž vyhodnocování se nyní finalizuje. V průběhu průzkumných prací byl vyražen téměř jeden kilometr průzkumných chodeb a realizována řada průzkumných vrtů. Významná část vyražených chodeb se následně stane součástí budoucího zásobníkového prostoru. Na základě vyhodnocení získaných vzorků, měření a řady pevnostních testů společnost GSCeP, a.s. nyní přijímá rozhodnutí o konkrétním umístění zásobníkového prostoru v lokalizovaném migmatickém masivu a nastavuje jeho budoucí provozní parametry. Migmatický masiv, ve kterém se projektuje realizace zásobníku zemního plynu dosahuje takové kvality, že umožňuje využít v maximální možné míře v současnosti dostupné obslužné technologie. Na základě těchto výsledků se rozhodlo o optimální variantě výstavby zásobníku a zahájila se jednání o financování projektu.

Ve druhé etapě se přistoupí k vybudování samotného zásobníku ve dvou bezprostředně sousedících kavernách o předpokládaných kapacitách 100 mil. m3 a 80 mil. m3 zemního plynu.

Dokončení výstavby zásobníku se plánuje v průběhu roku 2018.

Více informací na www.gscep.cz.