Česká plynárenská a.s.


O nás

Česká plynárenská a.s. je velkoobchodníkem se zemním plynem v rámci České republiky a střední Evropy. Česká plynárenská a.s. je dynamická společnost složená z kvalifikovaných odborníků a svým úsilím o větší uplatnění zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Česká plynárenská a.s. vznikla v roce 2007 s cílem vstoupit na evropský velkoobchodní trh se zemním plynem. Společnost je od roku 2009 registrovaným obchodníkem se zemním plynem na českém, německém a rakouském trhu. Od 1.1.2015 se společnost stala aktivní na velkoobchodním slovenském trhu. Na začátku roku 2009 jsme zahájili fyzický obchod se zemním plynem a během tohoto roku se také podařilo vybudovat si základní síť obchodních vztahů na primárním trhu. V době lednové krize v roce 2009 byla již Česká plynárenská a.s. schopna nabídnout operativně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou republiku. Na českém trhu má uzavřenu rámcovou smlouvu s NET4GAS, s.r.o. s cílem zajistit přeshraniční přepravu tranzitním plynovodem. Společnost je současně subjektem zúčtování u operátora trhu (OTE, a.s.) a má veškerá oprávnění a licence pro své obchodní operace. Vytyčené cíle při zahájení obchodování se zemním plynem v roce 2009 byly splněny a společnosti se podařilo během krátké doby od legislativního otevření obchodu s plynem etablovat se na trhu. V následujících obdobích si Česká plynárenská a.s. upevnila svojí pozici stabilního obchodníka se zemním plynem na území České republiky a dalších evropských států.